Behandling tics Göteborg

Tics är återkommande, snabba och svårkontrollerade muskelrörelse eller ljud. Det är vanligt förekommande hos barn, men förekommer även hos vuxna människor. Muskelryckningar uppkommer mer om personen är stressad. Därför kan minskad stress och ökad aktivitet vara bra för att motverka ticsen så mycket som möjligt. Ibland kan tics av olika slag vara mer irriterande och besvärande än man kan tro. Neuropraxis i Göteborg har lång och gedigen erfarenhet av att behandla muskelryckningar och svårkontrollerade tics.

SYMPTOM OCH ORSAK

Barn kan ha antingen motoriska, vokala tics, eller en kombination av båda. Det kan vara enkla eller omfatta ett eller flera av symptomen samtidigt. Anfallen kan bli besvärande och påverka det sociala livet både för barn och föräldrar. Det är än så länge okänt varför vissa drabbas av tics och andra inte.

BEHANDLING AV TICS HOS BARN GÖTEBORG

En behandling med botulinumtoxin är en mycket effektiv metod för att minska muskelryckningarna och ticsen. Det är ett välkänt läkemedel och det finns många studier om att det både är säkert och effektivt mot tics. Om större muskler eller muskelgrupper är engagerade så får man ta hänsyn till att dessa även är försvagade av behandlingen även mellan själva rycken, vilket kräver avpassning av dosen. Många gånger räcker dock en kontrollerad dämpning av musklerna för att minska ticsen. Vid förekomst i små muskler, t.ex. vid ögat är behandlingen oftast mycket effektiv.

KONTAKTA OSS FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

Neuropraxis i Göteborg har lång och gedigen erfarenhet av tics och erbjuder en professionell behandling med botulinumtoxin. Det är ett välkänt läkemedel som används över hela världen! Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning och för att boka en tid för behandling av tics.

Hur blir man av med tics?

Tics är återkommande, snabba och svårkontrollerade muskelrörelse eller ljud. Det är vanligt förekommande hos barn, men förekommer även hos vuxna människor. Muskelryckningar uppkommer mer om personen är stressad. Därför kan minskad stress och ökad aktivitet vara bra för att motverka ticsen så mycket som möjligt. Ibland kan tics av olika slag vara mer irriterande och besvärande än man kan tro. Neuropraxis i Göteborg har lång och gedigen erfarenhet av att behandla muskelryckningar och svårkontrollerade tics.

SYMPTOM OCH ORSAK

Barn kan ha antingen motoriska, vokala tics, eller en kombination av båda. Det kan vara enkla eller omfatta ett eller flera av symptomen samtidigt. Anfallen kan bli besvärande och påverka det sociala livet både för barn och föräldrar. Det är än så länge okänt varför vissa drabbas av tics och andra inte.

BEHANDLING AV TICS HOS BARN GÖTEBORG

En behandling med botulinumtoxin är en mycket effektiv metod för att minska muskelryckningarna och ticsen. Det är ett välkänt läkemedel och det finns många studier om att det både är säkert och effektivt mot tics. Om större muskler eller muskelgrupper är engagerade så får man ta hänsyn till att dessa även är försvagade av behandlingen även mellan själva rycken, vilket kräver avpassning av dosen. Många gånger räcker dock en kontrollerad dämpning av musklerna för att minska ticsen. Vid förekomst i små muskler, t.ex. vid ögat är behandlingen oftast mycket effektiv.

KONTAKTA OSS FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

Neuropraxis i Göteborg har lång och gedigen erfarenhet av tics och erbjuder en professionell behandling med botulinumtoxin. Det är ett välkänt läkemedel som används över hela världen! Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning och för att boka en tid för behandling av tics.