Behandling tandgnissel Göteborg

Tandgnissel innebär att man har en veraktivitet i käkmuskulaturen på grund av oro, inre spänningar, bettfel eller ovana är ingen ovanlighet och en vanlig både orsak och följd av huvudvärk. Att behandla tandpressning och tandgnissel (bruxism) med botulinumtoxin är mycket effektivt. Många har fått bettskena, tvingats genomgå tillslipning av bettet och andra åtgärder som är både dyra och ofta besvärliga varför alternativet ofta övervägs. Hos Neuropraxis i Göteborg utgår vi från dina specifika besvär av tandgnisslingen och hjälper dig med en mycket effektiv behandling.

BEHANDLING AV TANDGNISSEL I GÖTEBORG

Efter ett konsultationsbesök där klinisk undersökning och vid behov utredning sker genomförs sedan en behandling med injektion av botulinumtoxin via en tunn nål. Behandlingen tar ca 5–10 minuter. Effekten kommer sedan gradvis med början 2–3 dagar efter injektionen och är maximal efter ca 14 dagar. Behandlingen brukar behöva upprepas 3–4 gånger per år för bästa effekt.

BIVERKNINGAR EFTER BEHANDLING

Biverkningarna efter behandlingen av tandgnissel är få, oftast milda och snabbt övergående. Det vanligaste är en tuggsvaghet som patienten noterar men som sällan medför någon negativ funktionspåverkan. Människan har ca 180 kg tryck i käkarna vid maximal pressning och den muskelkraften är sällan eller aldrig nödvändig vid intag av vanlig kost. Då den största av våra spottkörtlar sitter precis i anslutning till käken kan man ibland notera en lätt muntorrhet. Botulinumtoxin blockerar även körtlarna. Oftast försvinner denna inom dagar till någon vecka och brukar vara så lindrig att man brukar få fråga efter den vid återbesöket. Behandlingen brukar behöva upprepas 3–4 gånger om året.

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA EN TID

Tandgnissel brukar oftast bli besvärligt, men efter några behandlingar med botulinumtoxin försvinner besvären. Har du några frågor om oss eller behandling av tandgnissel i Göteborg? Varmt välkommen att kontakta oss på Neuropraxis i Göteborg för konsultation och för att boka en tid för behandling av tandgnissel.