Spänningshuvudvärk – behandling i Göteborg

Migrän är den vanligaste orsaken till långdragen spänningshuvudvärk. Risken att drabbas av besvärande spänningshuvudvärk någon gång under livet är 70% och ca 10% av den vuxna befolkningen lider av migrän. Nästan dubbelt så många kvinnor som män drabbas. NeuroPraxis i Göteborg utför professionella behandlingar med hjälp av läkemedlet botulinumtoxin. Vi är lyhörda och strävar alltid efter att anpassa varje behandling utifrån dina behov och hur kraftig spänningshuvudvärk du har.

BEHANDLING AV SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Inför en huvudvärksbehandling med botulinumtoxin utför vi en klinisk undersökning för att fastställa vilken eller vilka typer av spänningshuvudvärk du har och hur muskulaturen är påverkad. Noggranna internationella kriterier finns utarbetade för de olika huvudvärkstyperna.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Behandlingen sker genom injektioner av små, noga avpassade doser botulinumtoxin och man använder samma typ av mycket tunna nålar som vid estetisk behandling. Man utgår från ett fastställt schema som innebär injektioner i strategiska muskler i huvud-halsregionen. Själva injektionerna tar ca 10–15 min. Efter uppföljning och utvärdering avpassas sedan schemat efter hand och blir individuellt för varje patient. Vi har erfarenhet av denna behandlingsform och utför alltid ett arbete med hög kvalité och noggrann dokumentation med uppföljning.

EFFEKTER EFTER BEHANDLINGEN

Som vid all botulinumtoxin-behandling kommer effekten gradvis och med början ca 2–3 dagar efter själva injektionen. Det kan kännas ovant och lite annorlunda i muskulaturen under de ca 2 veckor det tar innan effekten är full och har stabiliserats. Naturligtvis är inte alla hjälpta, men genom noggrant urval av patienter och följsam teknik har de allra flesta god hjälp av behandlingen med botulinumtoxin.

ÅTERBESÖK OCH UPPREPNING

Behandlingen av spänningshuvudvärk behöver oftast upprepas 3–4 gånger per år och vid besöken diskuteras kontinuerligt de övriga faktorer som påverkar huvudvärken, övrig medicinering och så vidare. Det är viktigt att veta att botulinumtoxin-behandlingen är förebyggande (profylaktisk) och inte kan användas för att bryta t.ex. ett akut migränanfall.

BIVERKNINGAR

Biverkningarna är få och för det mesta milda och övergående. Ingen av de många patienter vi behandlat har dock blivit sämre och ingen har heller avbrutit pga. biverkningar eller oönskade bieffekter.

BOKA EN TID FÖR BEHANDLING AV SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Neuropraxis är experter på att behandla spänningshuvudvärk och migrän med hjälp av läkemedlet botulinumtoxin. Har du några funderingar om oss eller om våra behandlingar? Välkommen att kontakta oss för konsultation och för att boka en tid för behandling av spänningshuvudvärk i Göteborg.