Neurologiska sjukdomar – besvär/behandling

De flesta neurologiska sjukdomar, även kallat nervsjukdomar är komplexa och har många aspekter. De handläggs bäst via specialiserade team, t.ex. för Parkinsons sjukdom, ALS, multipel skleros, epilepsi och flera andra sjukdomar. Vi kan dock bistå med specialistkunskaper i form av rådgivning och second opinion avseende diagnos, prognos, behandling och information. Oftast blir detta aktuellt för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar som har behov av snabb handläggning av specialistläkare i neurologi. De flesta neurologiska sjukdomar, även kallat nervsjukdomar är komplexa och har många aspekter. De handläggs bäst via specialiserade team, t.ex. för Parkinsons sjukdom, ALS, multipel skleros, epilepsi och flera andra sjukdomar. Vi kan dock bistå med specialistkunskaper i form av rådgivning och second opinion avseende diagnos, prognos, behandling och information. Oftast blir detta aktuellt för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar som har behov av snabb handläggning av specialistläkare i neurologi.

NEUROLOGISKA BESVÄR

Neurologiska sjukdomar innefattar allt från migrän till Parkinsons sjukdom. Det påverkar kroppens nervsystem olika mycket beroende på vilket sjukdom det handlar om. Svåra neurologiska sjukdomar begränsar förmågan att använda ansiktet och munnen vilket tillslut gör det svårt att äta, tala och le.

Får sämre kontroll över vissa muskler
Sväljsvårigheter
Försämrad balans
Synrubbningar

OLIKA NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

Det finns en rad sjukdomar som klassas som neurologiska sjukdomar och där man får olika besvär. Några kända är:

Parkinsons
ALS
MS
Stroke
Multipel skleros
Epilepsi

BEHANDLING OCH REHABILITERING

Vi kan också bistå specialistteam med vissa specifika åtgärder och behandlingar vid neurologiska sjukdomar, t.ex. behandla besvärande muskelanspänningar till följd av en grundsjukdom vid exempelvis Parkinsons sjukdom, stroke och multipel skleros. Vi erbjuder även hjälp med att minska salivflöde vid ALS, CP-skador och Parkinsons sjukdom. Då behandlingen med botulinumtoxin har en styrbar dämpande aktivitet även på körtlar oavsett grundorsak kan överaktiva tårkörtlar behandlas vid rinnande ögon. Eftersom istället torra ögon ibland beror på nedsatt bildning av tårvätska kan strategiskt placerade botulinumtoxin-injektioner vid ögonen kontrollerat styra tåravflödet, och därmed förbättra tårfilmen för att skydda ögat mot torrhet.

HOS OSS ÄR DU I TRYGGA HÄNDER

Hos oss arbetar välutbildad personal som erbjuder behandlingar anpassade efter patientens behov. Vi utför alltid ett arbete med hög kvalité och noggrann dokumentation med uppföljning. Känn dig trygg med att vi har lång erfarenhet i branschen och kan våra neurologiska behandlingar.

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA EN TID FÖR BEHANDLING

Neurologiska besvär är komplexa och därför rekommenderar vi att du bokar in en tid för att träffa våra specialister på vår klinik i Göteborg. Vi kommer att börja med att gå igenom dina besvär för att kunna anpassa behandlingen utifrån dina behov. Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning och för att boka en tid för att behandla dina neurologiska besvär.