Behandling av migrän i Göteborg

Migrän är en vanlig sjukdom och har funnits i alla tider. Anfallen brukar komma ganska plötsligt och gör att du blir trött och får svårt att koncentrera dig. Risken att drabbas av besvärande spänningshuvudvärk någon gång under livet är 70% och ca 10% av den vuxna befolkningen lider av migrän. Hos Neuropraxis i Göteborg arbetar välutbildad personal med gedigen erfarenhet av professionella behandlingar. Vi är lyhörda och ser alltid till att anpassa varje behandling utifrån dina behov och vilken typ av migrän du har.

SYMPTOM OCH BESVÄR

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba alla oavsett ålder, kön eller genetiska förutsättningar. Det kännetecknas oftast av en kraftig, pulserande huvudvärk som kommer plötsligt. Det är inte ovanligt att huvudvärken orsakar yrsel, illamående och kräkningar.

KLINISK UNDERSÖKNING

Inför en huvudvärksbehandling med botulinumtoxin görs först ett utredningsbesök med klinisk undersökning för att fastställa vilken eller vilka typer av huvudvärk du har och hur muskulaturen är påverkad. Botulinumtoxin är ett välkänt läkemedel och det finns många studier om att det både är säkert och effektivt mot migrän.

BEHANDLING AV MIGRÄN HOS NEUROPRAXIS

Vi utgår från ett fastställt schema som innebär injektioner i strategiska muskler i huvud-halsregionen. Själva injektionerna tar ca 10–15 min. Efter uppföljning och utvärdering avpassas sedan schemat efter hand och blir individuellt för varje patient. Behandlingen är inte särskilt smärtsam eftersom man injicerar små, noga avpassade doser botulinumtoxin och använder samma typ av tunna nålar som vid estetisk behandling.

RESULTAT EFTER BEHANDLINGEN

När vi behandlar migrän med botulinumtoxin kommer effekten gradvis och med början ca 2–3 dagar efter själva injektionen. Behandlingen är mycket säker och biverkningarna är oftast milda och kortvariga. Vanligtvis kan du uppleva en lindrig huvudvärk några dagar efter genomförd behandling. Behandlingen behöver oftast upprepas 3-4 gånger per år och vid besöken diskuteras kontinuerligt de övriga faktorer som påverkar huvudvärken, övrig medicinering och så vidare.

BOKA EN TID HOS OSS I GÖTEBORG

Neuropraxis har lång och gedigen erfarenhet i branschen vilket gör att du kan känna dig trygg med att vi utför kvalitativa och professionella behandlingar. Vill du veta mer om oss eller om vår behandling av migrän? Välkommen att kontakta vår klinik i Göteborg för konsultation och för att boka en tid för behandling av migrän.