Behandling ansiktsförlamning Göteborg

Om en nerv som går till ansiktet blir skadad kan det orsaka ansiktsförlamning. Tillståndet självläker vanligen men kan lämna en liten eller måttlig restförsvagning efter sig. För att underlätta besvären kan man behandlas med botulinumtoxin. Neuropraxis i Göteborg har lång och gedigen erfarenhet av denna behandlingsform och följer alltid upp resultatet med noggrann dokumentation.

ORSAK OCH SYMPTOM

Den motoriska nerven till ansiktet, nervus facialis, kan svullna upp i samband med vissa situationer, oftast en infektion (t ex borrelia, förkylningsvirus) eller efter våld mot ansiktet. Andra orsaker till ansiktsförlamning kan vara stress och oror. Oftast märker inte den drabbade utan kan vara att anhöriga påpekar att ansiktet ser annorlunda ut. Vanligtvis drabbas bara ena ansiktshalvan vilket kan göra att personen får svårt att tala och äta.

BOTULINUMTOXIN MOT ASYMMETRIER

Om besvärande asymmetrier uppkommer kan dessa ofta korrigeras med botulinumtoxin-behandling. Behandlingsprincipen är exakt den samma som vid estetisk behandling, dvs genom injektion i muskulaturen genom mycket tunna nålar. Behandlingen brukar behöva upprepas sedan 3–4 gånger om året. Att dokumentera behandlingarna i detalj är en absolut nödvändighet då det redan komplicerade samspelet i ansiktets muskulatur efter skadan blir än mer invecklat.

BEHANDLING AV ANSIKTSFÖRLAMNING I GÖTEBORG

I det akuta skedet av en ansiktsförlamning har patienten ofta svårt för att sluta ena ögat. Hornhinnan måste då skyddas med en fuktkammare för att inte torka ut och ta permanent skada. I det läget kan botulinumtoxin som med flit injiceras i den muskulatur som lyfter övre ögonlocket åstadkomma att ögonlocket faller ner (s.k. ptos) och ögat därför skyddar ”sig självt”. Effekten upphör efter några veckor, dvs ungefär lika lång tid som ögonfuktkammare brukar behövas.

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA EN BEHANDLING

Neuropraxis har lång och gedigen erfarenhet i branschen vilket gör att du kan känna dig trygg med att vi utför kvalitativa och professionella behandlingar. Vill du veta mer om oss eller om vår behandling ansiktsförlamning? Välkommen att kontakta vår klinik i Göteborg för konsultation och för att boka en tid för att behandla ansiktsförlamning.