LEV LIVET UTAN:

NEURO PRAXIS – KLINIK I GÖTEBORG

Moderna behandlings-metoder med injektioner av botulinumtoxin och följsam avancerad läkemedelsbehandling innebär en dramatiskt förbättrad möjlighet att hjälpa de hundratals patienter vi behandlar.